Samarbejdsbetingelser

Hvidvaskningsloven:
 
Til orientering er vi i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme m.m. pligtige til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse, og at vi skal opbevare disse oplysninger i mindst 5 år.
Bo & Baand | CVR: 32 19 47 10 | Gosmervej 104, 8300 - Odder | Tlf.: +45 22 33 95 08